Celem działalności FRS Consulting jest pomoc naszym klientom – podmiotom świadczącym usługi zdrowotne oraz ich organom założycielskim, w podniesieniu efektywności prowadzonej działalności. W najbliższym czasie nastąpi przyspieszenie przekształceń dokonywanych w stacjonarnej opiece medycznej - my jesteśmy przygotowani by towarzyszyć naszym klientom w tych trudnych i równocześnie jakże ważnych chwilach. Zmiany wynikające z nowych obowiązków raportowania dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, które wymagają wdrożenia modułu kontrolingowego oraz modyfikacji w zakładowym planie kont i systemie obiegów dokumentacji zaczną obowiązywać od 2020 r. My proponujemy rozpoczęcie wprowadzania tych zmian już teraz, tak aby być o kilka kroków przed konkurencją. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Zespół FRS Consulting